OBS Studio 27.2.4

OBS Studio 27.2.4

OBS Project – 86,5MB – Shareware – Windows
BS Studio là một viết lại hoàn toàn của OBS gốc từ mặt đất lên, trước đây được gọi là 'OBS Multiplatform', với các mục tiêu chính của khóa học là multiplatform hỗ trợ, một bộ tính năng toàn diện hơn và một API mạnh hơn rất nhiều. OBS Studio cuối cùng sẽ hỗ trợ nhiều nâng cao yêu cầu tính năng không có trong bản gốc OBS, chẳng hạn như nhiều dòng đầu ra và các cảnh xem trước, cái sau có sẵn trong phiên bản hiện tại.

Tổng quan

OBS Studio là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi OBS Project.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.796 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của OBS Studio là 27.2.4, phát hành vào ngày 30/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/02/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 27.2.4, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

OBS Studio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 86,5MB.

Người sử dụng của OBS Studio đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho OBS Studio!

Cài đặt

người sử dụng 8.796 UpdateStar có OBS Studio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
OBS Project
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại